Chcete vědět více?

Odeslání vašich údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Hradec Králové – Komerční zóna I

V jižní části komerční zóny ( Komerční zóna I) jsou postaveny obchodní areály MAKRO Cash a Carry (na ploše 7 ha) a Hornbach (na ploše 5 ha). Tyto obchodní areály jsou v provozu a dobře prosperují.

Ve střední části komerční zóny (Komerční zóna II.) je zpracován projekt na komunikaci, která propojí jižní a severní komerční zónu a bude sloužit městské hromadné dopravě. Současně je dokončen areál Sconto, který je umístěn na pozemku o velikosti 4,0 ha. V jednání je areál investora o ploše cca 7,0ha

V severní části Komerční zóny (Komerční zóna III) jsou již provozována velká nákupní centra (Tesco, Gigasport, Asco, Elektroworld) a menší obchody (Sportisimo, Humanic, Vesna, Takko Fashion, Breno, Superzoo, Halfords, HB studio, Baťa, Homeart, Kler, Euro nábytek, Chicco baby, Okay).

V lokalitě jsou pro výstavbu volné pozemky o ploše 7,1ha, které je možné připojit na vybudované inženýrské sítě, které jsou dimenzované i pro nabízené volné pozemky. Tato infrastruktura je přivedena na hranici pozemků.

Dopravní přístup
Přístup do Komerční zóny Hradubická je umožněn z mimoúrovňové křižovatky na silnici Hradec Králové – Pardubice. Na tuto komunikaci je na kruhové křižovatce v Opatovicích vyústěna dálnice D 11 z Prahy. V současné době se dokončuje výstavba rychlostní čtyřpruhové komunikace z Hradce Králové do Pardubic. V komerční zóně je dopravní i technická infrastruktura přivedena až na hranici pozemku, po kompletním dokončení zóny se uvažuje se zavedením městské veřejné dopravy. V části II. Komerční zóny bude vybudována komunikace, která propojí komerční zónu I. (Makro, Hornbach) a komerční zónu III. (Tesco). Pozemky pro tuto komunikaci již vykoupilo město Hradec Králové.

Současná a výhledová návštěvnost zóny
Spádová oblast zóny (okruh cca 50 km) má okolo 350.000 – 400.000 obyvatel. V současnosti navštěvuje zónu cca 8.000 zákazníků denně, po dokončení by toto číslo mělo vzrůst na 15.000 za den.

Územní plán a regulace
Územní plán pro tuto lokalitu je schválen a dovoluje výstavbu komerčních zařízení širokého rozsahu jako jsou regionální nákupní centra, hyper/supermarkety, objekty služeb, sídla firem apod. Funkční plocha počítá s minimální plochou zeleně 30%, na zastavěnou a zpevněnou plochu zbývá 70%. Na lokalitu byla zpracována a schválena E.I.A. a nová výstavba by mohla být zahájena po zpracování dokumentace k Územnímu rozhodnutí do cca šesti měsíců.